Bàn Console

Bàn Console, Bàn bán nguyệt, bàn trang trí Tân cổ điển